Договір-оферта

Правила купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «RAMSEY»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

У цих правилах купівлі-продажу товару в інтернет-магазині «RAMSEY» терміни вживаються у такому значенні:

 

 

Вартість доставки Замовлення з магазину включено до ціни Товару. Доставку товару оплачує Продавець.

 

1.2. Ці Правила розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року №103, інших актів законодавства.

 

1.3. Ці Правила регулюють відносини Продавця щодо продажу Товарів на замовлення Покупця шляхом укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

 

1.4. Ці Правила є обов’язковими для виконання Продавцем з моменту їх оприлюднення на Сайті. Для Покупця Правила є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Покупців є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у цих Правилах.

 

1.5. Продаж Товарів на замовлення на Сайті здійснюється через укладання електронного договору між Покупцем та Продавцем на підставі цих Правил шляхом пропозиції його укласти (оферти) Продавця та її прийняття (акцепту) Покупцем. Прийняття (акцепт) може бути надане Покупцем шляхом:

 

1.6. Договір є публічним та діє до повного його виконання сторонами або до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Правилами та чинним законодавством України. Умови Правил визначаються Продавцем самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Правил можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-яких Замовлень, розміщених на Сайті після зазначеної публікації змін. Оформлення Замовлень на Сайті свідчить про згоду Покупця з Правилами та усіма внесеними до них змінами.

 

1.7. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

 

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

 

2.1. Покупець зобов’язаний:

 

2.1.1. Своєчасно здійснювати оплату Замовлень згідно з встановленим порядком розрахунків у цих Правилах.

 

2.1.2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час та/або про відсутність у Замовленні товаросупровідних документів. У разі не повідомлення Продавця про відсутність товаросупровідних документів протягом двох календарних днів з моменту отримання Товару, вважається, що Покупець отримав їх у повному обсязі.

 

2.1.3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цими Правилами.

 

2.1.4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

 

2.1.5. Не використовувати придбані на Сайті Товари для потреб, безпосередньо пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

 

2.1.6. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

 

2.2. Покупець має право:

 

2.2.1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цих Правил.

 

2.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі цих Правил, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

2.2.3. Повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів, з урахуванням вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”.

 

2.2.4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

 

2.2.5. Користуватися іншими правами згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

 

3.1. Продавець зобов’язаний:

 

3.1.1. Забезпечити продаж Товарів відповідно до Правил та вимог чинного законодавства України.

 

3.1.2. Повідомляти Покупців про зміну цих Правил шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.

 

3.1.3. Прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством на умовах, встановлених цими Правилами.

 

3.1.4. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та цих Правил.

 

3.1.5. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

 

3.1.6. Забезпечити відправлення Замовлення із товаросупровідними документами, а у разі отримання повідомлення Покупця про їх відсутність, здійснити відправлення таких документів за адресою зазначеною Покупцем.

 

3.1.7. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

 

3.2. Продавець має право:

 

3.2.1. Вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення змін на Сайті.

 

3.2.2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.

 

3.2.3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо:

При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.

 

3.2.4. Підписати Видаткову накладну в односторонньому порядку, якщо Покупець не виконає свій обов’язок підписати її та надіслати Продавцю відповідно до підпункту 6.4.2. пункту 6.4. розділу 6 цих Правил. У цьому разі, Видаткова накладна, підписана в односторонньому порядку Продавцем, буде вважатися належним чином оформленим первинним документом, що підтверджує факт реалізації/продажу та отримання Покупцем зазначеного в ній Товару. Така Видаткова накладна може бути в подальшому використана Продавцем як доказ здійснення господарської операції у судових органах та інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування.

 

3.2.5. Реалізовувати інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

 

Інформація про найменування, основні характеристики та ціна Товару розміщується на Сайті Продавцем. Товар представлений на Сайті фото-зразками, при цьому зображення Товару на Сайті може відрізнятися від фактичного зображення Товару залежно від налаштувань передачі кольору відповідного пристрою, за допомогою якого переглядається Сайт. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час до моменту підтвердження Замовлення.

 

  1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА САЙТІ

 

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті або шляхом звернення за телефоном 0 96 019 05 07 відповідно до цих Правил.

 

5.2. Для оформлення Замовлення за телефоном необхідно:

 

5.3. Для оформлення Замовлення на Сайті необхідно:

 

5.3.1 Кожне наступне Замовлення, оформлене Покупцем в той ж день, вважається окремим Замовленням та оформлюється як нове відповідно до цих Правил.

 

5.4. Покупець має право оформити Замовлення, вибравши доступний до Замовлення на Сайті товар. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

 

5.5. Протягом одного дня з моменту оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про дату доставки шляхом дзвінка підтвердження на телефон, вказаний Покупцем в Замовленні. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату та час доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

 

5.6. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Покупець отримує лист-підтвердження на адресу електронної пошти, смс-повідомлення, інше електронне  повідомлення, зокрема через систему «Viber» на номер телефону, що зазначено в Особистому кабінеті, з підтвердженням факту оформлення Замовлення і після надання Покупцем уточнюючої інформації щодо Замовлення (у випадку необхідності).

 

5.7. Очікувана дата передачі Замовлення в Кур’єрську компанію, номер замовлення повідомляється Покупцю менеджером, який обслуговує Замовлення, по електронній пошті, СМС-повідомленням, іншим електронним повідомленням, зокрема через систему «Viber», або шляхом телефонного дзвінку Покупцеві.

 

  1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

 

6.1. Умови оплати та плата за доставку Замовлення (Товару):

 

Способи оплати:

 

Покупець визнає законною оплату Товарів і послуг, замовлених з використанням (підтвердженням) присвоєних йому логіну і паролю на Сайті.

Покупець визнає, що оплачені Товари і послуги, які замовлені з використанням (підтвердженням) відповідного логіну і паролю на Сайті, є сплаченими безпосередньо таким Покупцем.

Застосування Подарункового сертифікату будь-якого номіналу при оплаті Замовлення можливе лише у разі отримання Товару Покупцем шляхом його самовивозу з магазину. У разі отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії, Покупець не має права застосувати Подарунковий сертифікат.

При покупці товарів в Інтернет-магазині «RAMSEY» через «Особистий кабінет» умови Клубної програми «RAMSEY» діють в повному обсязі.

 

6.2. Вартість Замовлення, яка вказується в документах, що видаються Кур’єрською компанією, включає в себе вартість доставки.

 

6.3. Сторони погодили, що інформація про вартість Товару та вартість доставки, яка зазначена у Видатковій накладній має пріоритетність над інформацією, яка зазначається в інших документах.

 

6.4. Порядок доставки Товару

 

6.4.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в строк від 1 (одного) до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення менеджером, але в будь-якому випадку не пізніше тридцяти днів з моменту підтвердження Замовлення. Про прибуття Замовлення на вказану адресу Покупцю буде відправлено автоматичне повідомлення на e-mail або на мобільний телефон, вказаний в Особистому Кабінеті.

 

6.4.2. Отримання товару може здійснюватися шляхом його самовивозу з відділення Кур’єрської компанії або магазину. При отриманні Товару Покупець здійснює його перевірку на предмет відповідності Замовленню, перевіряє якість та кількість Товару, його цілісність, комплектність. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повністю із зазначенням причини у відповідних документах. З усіх спірних питань щодо замовлення Товару та його оплати Покупець має право звернутися до Продавця: тел.: 0 96 019 05 07 (згідно з тарифами мобільних та стаціонарних операторів в Україні) (Пн-Нд: з 09:00 до 21:00) або на e-mail:  ramseylviv@gmail.com У випадку відсутності можливості здійснення доставки певного Товару (відповідної моделі та/або розміру) у відділення Кур’єрської компанії, дана інформація зазначається на Сайті. В такому випадку вибраний Товар (відповідна модель та/або розмір) може бути отриманий лише шляхом самовивозу у відповідному магазині.

 

  1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

7.1. Повернення товару належної якості

 

Покупець має право на повернення Товару належної якості або його обмін у Продавця на аналогічний протягом чотирнадцяти днів, з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії або магазині. Повернення Товару належної якості або його обмін проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахункові документи (чек – у разі самовивозу Товару з магазину або Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Кур’єрської компанії).

 

Вартість доставки за повернення Товару належної якості або його обмін сплачує Покупець.

 

Вартість доставки за повернення Товару сплачує Продавець лише у тому випадку, якщо дотримані усі умови, зазначені нижче:

 

Перелік непродовольчих товарів належної якості, що можуть бути придбані в Інтернет-магазині «RAMSEY» та які не підлягають обміну (поверненню) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172:

 

7.2. Покупець має право оглянути Товар у відділенні Кур’єрської компанії або магазині та відмовитися від Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, після отримання Замовлення. Товар, від якого відмовився Покупець, необхідно упакувати в оригінальну неушкоджену упаковку та оформити належним чином документи на повернення згідно з Правилами повернення товару, які розміщені на сайті Продавця.

 

7.3.У випадку повернення Товару належної або неналежної якості, його обміну, Покупець повинен повернути Кур’єрською компанією, якою була здійснена доставка даного Замовлення, на адресу магазину, з якого було відправлено Замовлення або шляхом самостійної доставки такого товару до відповідного магазину, в якому було здійснено його отримання;

 

7.5. У випадку розірвання Договору (повернення Товару), необхідною умовою для повернення коштів за повернутий Товар є надання Покупцем Продавцеві розрахункових документів (чек – у разі самовивозу Товару з магазину або Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Кур’єрської компанії), якими підтверджується сплата (придбання) Товару, який повертається. Згідно з умовами цих Правил та для повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупець зобов’язаний відправити разом з Товаром заповнені українською мовою товаросупровідні документи, а саме:

 

7.6. Порядок оформлення повернення грошових коштів Покупцеві.

 

У випадку отримання товару у відділені Кур’єрської компанії, повернення коштів за повернутий Товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме:

 

Реквізити для повернення коштів за повернутий Товар Покупець повинен вказати у Заяві на повернення товарів. Повернення коштів готівкою неможливе за виключенням, якщо оплата вартості Товару була здійснена готівкою у магазині.

 

Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно з вимогами вказаними вище, протягом 10 (десяти) робочих днів, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання Продавцем повідомлення Покупця про розірвання Договору та отримання Товару. Після перерахування грошових коштів Продавець має право проінформувати Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на його е-mail, зазначений у Особистому Кабінеті.

 

7.7. Покупець має право отримати Замовлення у відділенні Кур’єрської компанії або магазині протягом 5 (п’яти) робочих днів, з урахуванням дня надходження відправлення (Замовлення) у відділення Одержувача (Покупця). Якщо Замовлення не було затребуване Одержувачем (Покупцем) у зазначений вище строк, то таке відправлення (Замовлення) вважається не затребуваним (скасованим за ініціативою Покупця) і повертається Продавцеві.

 

7.8. У Заяві на повернення товару вказується сума в розмірі вартості Товару, який повертається. Вартість за доставку замовлення поверненню не підлягає.

 

  1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI Продавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Покупцем. Персональні дані Покупця будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Продавця з метою надання інформації про Товари, послуги, що реалізуються Продавцем, про рекламні акції, що проводяться Продавцем, відповідей на запити, вивчення та аналізу споживчого попиту, а також виконання Продавцем своїх зобов’язань перед споживачами Товарів (послуг).

 

8.2. Реєстрація на Сайті та/або оформлення Замовлення на Сайті  означає надання згоди Покупцем на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, персональних даних Покупця, у т.ч. на передачу (доступ до) персональних даних розпорядникам та на вимогу правоохоронних, судових, інших державних органів при виконанні ними покладених на них законами України повноважень, без отримання від Покупця додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступ). Згода на обробку персональних даних Покупця вступає в силу з моменту її надання (реєстрації на Сайті) та діє 50 (п’ятдесят) років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються. Одночасно з наданням згоди на обробку персональних даних, Покупець посвідчує, що отримав(ла) повідомлення про включення його (її) персональних даних до бази персональних даних Продавця із зазначеною вище метою, а також відомості про права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким передаються персональні дані, для виконання зазначеної мети.

 

8.3. Шляхом реєстрації на Сайті, Покупець надає свою згоду на отримання інформації, інформаційних бюлетенів із останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошення про продаж через електронні повідомлення, в тому числі через систему «Viber», e-mail, SMS, MMS тощо.

 

Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку на анулювання/обмеження доступу (блокування) Особистого Кабінету Покупця.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цих Правил.

 

9.2. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються